Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste - Affor Oy, Jyväskylä. Tietosi ovat meille tärkeitä ja siksi käsittelemmekin niitä huolellisesti ja asianmukaisesti.

Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Laatimispäivä: 2.5.2018

1.1. Rekisterinpitäjä

Affor Oy

y-tunnus 2874642-9

Nisulankatu 78

40720 Jyväskylä

Suomi Finland

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Timo Kosunen, Affor Oy, 040 574 0049, info@affor.fi

1.3. Rekisterin nimi

Affor Oy:n asiakasrekisteri

1.4. Rekisterin käyttötarkoitus

Affor Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä palvelun kehittämiseen. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on itse antanut siihen suostumuksensa.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköposti sekä tilaustiedot. Rekisteri sisältää myös tiedot suoramarkkinoinnista.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa palvelua tilatessaan.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, poikkeuksena viranomaiset. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Affor Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa voidaan tarvittaessa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tämän jälkeen aineisto tuhotaan välittömästi turvallisella tavalla.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät. Kielto tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@affor.fi

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@affor.fi

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietojen korjauspyyntö tulee lähettää osoitteeseen info@affor.fi